Op deze pagina geven we een overzicht van onze voorbije activeiten.Lezing Edel Maex over Mindfulness in tijden van Corona

Op 3 oktober 2020 gaf Edel Maex een lezing over ‘Mindfulness in tijden van Corona’, op uitnodiging van Mindfulnessvereniging vzw. Deze inspirerende tekst is hier te vinden.


Het symposium van 6 februari 2020 ‘Zelfzorg voor de leerkracht. Veerkracht voor de zorgverlener’ herbekijken en overzicht workshops

Op 6 februari 2020 organiseerden we het symposium ‘Zelfzorg voor de leerkracht. Veerkracht voor de zorgverlener’.

Meer dan 200 onderwijsprofessionals, van kleuter- tot hoger onderwijs, namen deel aan de studiedag met een goed gevuld programma bestaande uit een keynotes, lezingen en workshops. We dachten na over het verhogen van veerkracht voor de leerkracht en zelfzorg voor de zorgverlener en de rol die mindfulness hierin kan spelen. Op die manier maakten we ook de brug naar het thema van het voorgaande jaar, toen de focus lag op de bijdrage die mindfulness kan leveren aan de invulling van de nieuwe sleutelcompetenties in onderwijs. Onderwijs – en ook de zorgverlening – staan voor grote uitdagingen in deze veranderde en veranderende tijd. Aandacht voor veerkracht en zelfzorg zijn essentieel. In de voormiddag van dit symposium reflecteerden we samen met enkele experten uit de ruime onderwijs- en onderzoekswereld. In de namiddag inspireerden we mekaar tijdens workshops met praktijkvoorbeelden binnen en buiten onderwijs.

U kan het pleanaire gedeelte (keynotes en panelgesprek) van het symposium via deze link terugkijken.

Na afloopt van het symposium werden een aantal praktische oefeningen vanuit de workshops beschikbaar gesteld. U vindt deze oefeningen hier.