Mindfulness en verbindende communicatie in onderwijs: bijdragen aan bewustzijn, welbevinden en veerkracht van jongeren. Dat is de taak van onze Commissie “Mindfulness en Onderwijs”.

De nieuwe sleutelcompetenties voor het leerplichtonderwijs geven duidelijk aan dat de samenleving een belangrijke taak toekent aan onderwijs voor het psychisch welzijn van onze kinderen en jongeren. Oefenen in mindfulness, door leerlingen en leerkrachten, kan een waardevolle bijdrage leveren aan het vervullen van deze nobele opdracht van het onderwijs. 

Mindfulness is een nieuwe ontwikkeling in de psychologie en is wetenschappelijk onderbouwd.

Mindfulness heeft wortels in het Oosten en kent een steeds groter wordend draagvlak in het Westen. Het is geen crisismanagement of zweverig gevoel, het is ook geen psychotherapie of religie. Wel is mindfulness een bejegeningswijze (hiermee bedoelen we een nieuwe manier van omgaan met jezelf, de anderen en je omgeving). Mindfulness leert je om op een gezonde manier om te gaan met alledaagse problemen. Mindfulness leert je even uit de drukte te stappen en stil te staan. Mindfulness oefent in concentratie, vermindert afleiding en maakt bewustere keuzes mogelijk. Mindfulness omvat compassie, mentale hygiëne en verbindende communicatie. 

Het effect van mindfulness is de afgelopen 25 jaar veelvuldig onderzocht zowel bij jongeren als volwassenen. Onderzoek in binnen- en buitenland toonde heel wat positieve effecten van mindfulness aan, zoals het ervaren van minder stress en onrust, het verminderen van piekeren, en het verhogen van concentratie, zelfbewustzijn en zelfvertrouwen. Deze effecten sluiten sterk aan bij de nieuwe

sleutelcompetenties voor het Vlaamse onderwijs en kunnen een meerwaarde betekenen voor leerkrachten en leerlingen. 

De schoolcontext leent zich uitstekend tot het beoefenen van mindfulness. Volwassenen en jongeren zijn er samen aanwezig. Mindfulness kan op tal van verschillende manieren geïntegreerd worden in de school- en klaspraktijk: van één kort moment per dag tot het aanbieden van een volledige training. 

De Mindfulnessvereniging vzw wil leerkrachten en leerlingen, en andere betrokken onderwijsactoren, informeren over mindfulness en de potentiële impact op diverse aspecten eigen aan de onderwijscontext. We geloven sterk in de kracht van inspireren, uitnodigen en voorleven.  

Jaarlijks symposium ism Universiteit Antwerpen

Bekijk hier de thema’s en verslagen van:

  • Symposium 2017
  • Symposium 2018
  • Symposium 2019
  • Symposium 2020
  • Symposium 2021